Begagnat

Då arbetet aldrig få stanna på grund av felande utrustning får varje skogsarbetare en ny röjsåg inför varje säsong. Det gör att det varje vår finns ett antal begagnade sågar att köpa. Kontakta Jonas vid intresse.