SYN utbildning

SYN-utbildning


Skogsjonas erbjuder utbildning i SYN Röjning för den erfarne röjaren och även SYN Natur- och kulturmiljövård.


Beskrivning:

Kursen inleds med ett teoripass och webbutbildning och avslutas med en fältdel och fältprov.

Kursen behandlar bl a allmän röjning, natur & kulturmiljövård vid röjning och arbetsrelaterade frågor.


Förkunskap:

Minst 1 hel säsongs röjningsarbete.

Godkänd i skötselskolans webbutbildning (medtag kursbevis!).


Språk

Kursen kan erbjudas på både svenska och engelska.


Pris

2900 kr exkl. moms.


Kurstillfälle 2016

2016-12-02 09:00


Plats

Kärrsjö 202

890 54 Trehörningsjö


Medtag

Mat

Kläder för utomhusbruk

Utbildningsbevis skötselskolan


Anmälan

Sista anmälningsdag  2016-11-30


Kontakt 

Per-Olof Nordin

073 - 04 86 528

rojning@skogsjonas.se